Ruim 65 jaar ervaring
Persoonlijk contact
Maatwerk
Hoog resultaat

Deurwaarder

Deurwaarder inschakelen

Doelgericht. Vriendelijk. Dwingend als dat nodig is.

Zoekt u een ervaren Deurwaarder?

Heeft u te maken met een debiteur die na meerdere aanmaningen of een incassotraject de openstaande schulden niet voldoet? Dan kunt u een deurwaarder inschakelen. Een deurwaarder ook wel gerechtsdeurwaarder genoemd is in staat om een gerechtelijk traject op te starten om uw openstaande vorderingen te innen. Voor betrouwbaar en effectief incassowerk kunt u rekenen op de ervaren professionals van gerechtsdeurwaarder AGIN Pranger.

Een deurwaarder ook wel gerechtsdeurwaarder genoemd is in staat om een gerechtelijk traject op te starten om uw openstaande vorderingen te innen. Voor betrouwbaar en effectief incassowerk kunt u rekenen op de ervaren professionals van gerechtsdeurwaarder AGIN Pranger.

AGIN Pranger heeft een lange geschiedenis in de deurwaardersbranche met ruim 65 jaar ervaring in het ondersteunen van klanten bij het realiseren van hun financiële belangen. Onze deskundige deurwaarders zetten zich in voor een integere en doeltreffende aanpak om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk krijgt waar u recht op heeft. Onze werkwijze is gebaseerd op maatwerk, waarbij we altijd oog hebben voor de belangen van alle betrokken partijen.

Wilt u graag weten wat AGIN Pranger voor u kan betekenen? U kunt eenvoudig online uw zaak indienen via onze website of contact opnemen met een van onze kantoren bij u in de buurt. We bieden persoonlijk contact en staan klaar om u te ondersteunen in uw zaak.

Voordelen van het inschakelen van AGIN Pranger als uw deurwaarder zijn:

 • Ruim 65 jaar ervaring: Met onze uitgebreide ervaring zijn we goed in staat om de juridische aspecten van uw zaak te begrijpen en aan te pakken.
 • Persoonlijk contact: We geloven in persoonlijke communicatie en staan altijd voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en u bij te staan.
 • Maatwerk: Elke incassozaak is uniek, en daarom bieden we maatwerkoplossingen die zijn afgestemd op uw specifieke situatie.
 • Hoog resultaat: Ons team van professionals streeft ernaar om een hoog resultaat te behalen, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Kies AGIN Pranger als uw deurwaarder en vertrouw op onze expertise en betrokkenheid om uw financiële belangen op het gebied van openstaande vorderingen te behartigen. Neem vandaag nog contact met ons op of dien uw zaak online in. Wij staan voor u klaar om u te helpen bij het innen van uw openstaande vordering(en).
Contact opnemen

 Deurwaarder

Welke deurwaardersdiensten biedt AGIN Pranger als deurwaarder onder meer aan:

 • Minnelijke incassotraject
 • Dagvaarden
 • Dagvaarding opstellen
 • Dagvaarding betekenen
 • Vonnis betekenen
 • Vonnis executeren
 • (Conservatoir) bewijsbeslag (Gerechtelijke inbewaringgeving)
 • Beslag leggen op bankrekening
 • Beslag leggen op huwelijksgoederengemeenschap
 • Beslag leggen op inboedel
 • Beslag leggen op loon of uitkering
 • Beslag leggen op voertuig
 • Beslag leggen op woning
 • Deurwaardersveiling
 • Gijzeling
 • Ontruiming van woning of bedrijfspand
 • Proces-verbaal van constatering
 • Sommatie-exploot betekenen
 • Stuitingsexploot betekenen
 • Verhaal alimentatie
 • Verzoekschrift betekenen

Wij als deurwaarder bieden verschillende diensten aan op het gebied van schulden, incasso en juridische procedures. Hieronder staan enkele van de belangrijkste diensten die wij als deurwaarder kunnen leveren:

Invorderen van schulden: Deurwaarders zijn gespecialiseerd in het innen van openstaande schulden namens schuldeisers. Wij kunnen juridische stappen ondernemen om schulden te innen, zoals het versturen van aanmaningen en het leggen van beslag op eigendommen.

Opstellen en betekenen van dagvaardingen: Deurwaarders kunnen juridische documenten zoals dagvaardingen opstellen, dagvaardingen betekenen en ook vonnissen betekenen aan de betrokken partijen. Dit houdt in dat wij de officiële kennisgeving van juridische procedures overbrengen.

Beslaglegging: Deurwaarders kunnen beslag leggen op eigendommen van de schuldenaar om de schulden te innen. Dit kan onder meer betrekking hebben op loonbeslag, bankbeslag en beslag op goederen of (conservatoir) bewijsbeslag.

Gerechtelijke procedures: wij kunnen juridische procedures initiëren namens schuldeisers, zoals het starten van een gerechtelijke incassozaak of het deelnemen aan rechtszaken om schulden te innen.

Advies en bemiddeling: Deurwaarders kunnen schuldeisers adviseren over de beste strategieën voor schuldinvordering en kunnen proberen te bemiddelen tussen schuldeisers en schuldenaars om tot betalingsregelingen te komen.

Verstrekken van juridisch advies: Deurwaarders hebben kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot schuldinvordering en kunnen juridisch advies verstrekken aan schuldeisers.

Executie van vonnissen: Als er een vonnis is uitgesproken in het voordeel van een schuldeiser, kunnen wij als deurwaarder verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van dat vonnis, zoals het innen van de toegekende geldbedragen.

Zo werken onze deurwaarders

Stap 1 Incassotraject (optioneel)

Tijdens een incassotraject proberen we zonder tussenkomst van de rechter om de openstaande schulden te innen. Als de debiteur na meerdere verzoeken de openstaande rekening nog niet heeft voldaan, kunt u een deurwaarder inschakelen. De deurwaarder start een gerechtelijke procedure.

Stap 2 Start gerechtelijk traject

Als het niet gelukt is om een gezamenlijke oplossing te vinden tijdens het incassotraject, start de deurwaarder met het gerechtelijke traject. Met hulp van de deurwaarder kunt u de schuldenaar dagvaarden en zo de rechter een vonnis laten uitspreken. De debiteur kan tegen dit vonnis in beroep gaan.

Stap 3 Vorderen schulden

Heeft de rechter een vonnis uitgesproken in uw voordeel? Dan zal de deurwaarder het vonnis betekenen, waarmee hij de debiteur twee dagen geeft om tot over betaling over te gaan. Als dit niet gebeurt, kan hij een betaling afdwingen. Bijvoorbeeld door bezittingen in beslag te nemen of een deel van het inkomen te vorderen.

De service van gerechtsdeurwaarderkantoor AGIN Pranger

Altijd dezelfde contactpersoon

Altijd dezelfde contactpersoon

Mogelijkheid om dossier online in te zien

Mogelijkheid om dossier online in te zien

Zo laag mogelijke kosten voor alle betrokkenen

Zo laag mogelijke kosten voor alle betrokkenen

Altijd een deurwaarder bij u in de buurt

Wilt u een deurwaarder inschakelen, dan kunt u terecht bij de volgende vestigingen van AGIN Pranger:

Bereken eenvoudig de incassokosten

Door het te incasseren bedrag in te vullen, kunt u direct zien welke incassokosten u in rekening mag brengen.

Hoofdsom
Kosten (% van hoofdsom)
€ 2.500,- of minder
15 % (minimum van € 40,-)
€ 2.500,- t/m € 5.000,-
10 %
€ 5.000,- t/m € 10.000,-
5 %
€ 10.000,- t/m € 200.000,-
1 %
meer dan € 200.000,-
0.5 % (maximum van € 6.775,-)

Veelgestelde vragen over de gerechtsdeurwaarder AGIN Pranger

Bij AGIN Pranger begrijpen we dat het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder een grote stap is en dat u bij uw zoektocht naar een geschikte deurwaarder waarschijnlijk veel nieuwe informatie tegenkomt. Om u van duidelijke informatie te voorzien, vindt u hieronder de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Wat is een gerechtsdeurwaarder?

Een gerechtsdeurwaarder werkt als openbaar ambtenaar voor opdrachtgevers en probeert schulden te innen. Hij is benoemd door de Kroon en moet zich bij al zijn werkzaamheden aan wetten en regels houden. Een deurwaarder kan gerechtelijke trajecten starten als de debiteur na een minnelijk traject niet tot betaling is overgegaan. Door de rechter een vonnis uit te laten spreken, dwingt hij een debiteur dan om de schulden te voldoen.

Welke bevoegdheden heeft een gerechtsdeurwaarder?

Als de rechter een uitspraak heeft gedaan over het betalen van de schulden, heeft de gerechtsdeurwaarder verschillende bevoegdheden om deze schuld daadwerkelijk te innen. U kunt hierbij denken aan ontruimingen, beslagleggingen op rekeningen en waardevolle bezittingen of het organiseren van een gedwongen verkoop. Als de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan, kan de deurwaarder een juridisch traject starten. Dit begint altijd met het dagvaarden van de debiteur.

Welke opleiding volgt een gerechtsdeurwaarder?

Een deurwaarder heeft een driejarige hbo-opleiding gevolgd en daarnaast een jaar stage gelopen als kandidaat-gerechtsdeurwaarder. De kandidaat-deurwaarder werkt altijd onder verantwoordelijkheid van een gerechtsdeurwaarder. Door na deze stage vervolgens nog een jaar te werken, kan de kandidaat-gerechtsdeurwaarder officieel benoemd worden en zich laten inschrijven in het register van gerechtsdeurwaarders.

Wat is het verschil tussen een deurwaarder en incassobureau?

Een incassobureau probeert rekeningen bij debiteuren te innen zonder tussenkomst van een rechter. Als dit zogenaamde minnelijke traject niet tot een betaling of betalingsregeling leidt, kan er een deurwaarder worden ingeschakeld. Veel deurwaardersbureaus bieden klanten ook incassodiensten aan. Andersom is dat niet mogelijk. Een incassobureau mag volgens de wet geen taken van de deurwaarder uitvoeren.

Wanneer schakelt u een gerechtsdeurwaarder in?

Een deurwaarder inschakelen, wanneer kan dat? Als u te maken heeft met een debiteur die na meerdere aanmaningen zijn openstaande rekeningen niet heeft betaald, kunt u een deurwaarder inschakelen. Meestal is een eerste brief van een deurwaarder voldoende om uw schuld te innen. In sommige gevallen start de deurwaarder een juridisch traject om de rechter een vonnis uit te laten spreken.

Toe hoever terug kan ik schulden laten innen?

De verjaringstermijn van een schuld hangt van verschillende factoren af. Hier is daarom geen eenduidig antwoord te geven.

Is AGIN Pranger een deurwaardersbureau of een incassobureau?

Wij zijn een gerechtsdeurwaarder, maar bieden ook incassodiensten aan.