Ruim 65 jaar ervaring
Persoonlijk contact
Maatwerk
Hoog resultaat

Alimentatie

Alimentatie incasso door het NLAI

Omdat het incasseren van alimentatie een specialisme is.

Wie is het Nationaal Loket Alimentatie Inning (NLAI)? 

Het NLAI is dé specialist op het gebied van de inning van alimentatie en alle vorderingen voortkomend uit de echtscheiding. Het NLAI int vorderingen tot 5 jaar terug. De sleutel tot succes ligt in het samenwerken met opdrachtgevers om tot optimale oplossingen te komen, met altijd heldere afspraken en een concurrerende prijs. Het NLAI is een 100% zusterorganisatie van AGIN Pranger Gerechtsdeurwaarders, uw vordering is dus in goede handen.

Het NLAI biedt u hulp bij het innen van uw achterstallige alimentatie. De specialisten innen voor u in heel Nederland tot 5 jaar terug de partneralimentatie, kinderalimentatie en de indexering.

Het NLAI:

  • Gaat binnen twee dagen over tot inning
  • Hanteert geen eisen voor toelating
  • Werkt volgens het principe no cure no pay

Naar het NLAI

Maak gebruik van het NLAI en
ervaar de meerwaarde

Het NLAI gaat actief  met uw vorderingen aan de slag, u kunt 24/7 online de voortgang in uw dossiers volgen. De werkzaamheden vinden plaats op basis van no cure no pay en zorgt ervoor dat er uitsluitend opbrengst voor u is.

Snel laten incasseren

Snel laten incasseren

Uw zaak wordt zonder wachttijd in behandeling genomen. Direct resultaat.

Ervaren specialisten

Ervaren specialisten

Het incasseren van alimentatie is een specialisme. Uw dossier is bij  het NLAI in goede handen.

Volledig transparant

Volledig transparant

Het NLAI werkt via het open keuken principe. U kunt 24/7 meekijken met de vorderingen in uw dossier.

Waar kan het NLAI u bij assisteren?

Kinderalimentatie

Hebben jullie tijdens jullie huwelijk of samenlevingscontract één of meerdere kinderen gekregen, dan moet de niet-verzorgende ouder kinderalimentatie betalen aan de verzorgende ouder tot ten minste het 18e levensjaar van het kind. Deze alimentatie dient als bijdrage in het onderhoud van jullie kind(eren). De voorwaarden en hoogte van de kinderalimentatie worden tijdens het scheidingsproces vastgelegd.

Betaalt uw ex-partner de kinderalimentatie niet (ook niet na meerdere verzoeken), dan kan het Nationaal Loket Alimentatie Inning uitkomst bieden. Zij innen de kinderalimentatie discreet en snel en doen er alles aan om de relatie met uw ex-partner zo min mogelijk te beschadigen.

Kinderalimentatie innen

Partneralimentatie

Partneralimentatie ontvangt u als u na een huwelijk of samenlevingscontract zelf niet voldoende vermogen heeft om de levensstijl die u destijds genoot voort te kunnen zetten. Uw ex-partner betaalt dan partneralimentatie als bijdrage. Hoelang de partneralimentatie betaald moet worden en voorwaarden voor de partneralimentatie worden duidelijk gedurende het scheidingsproces.

Weigert uw ex-partner om wat voor reden dan ook de partneralimentatie te betalen, dan kunt u het NLAI inschakelen om de betaling te innen. Ook hierbij werken we binnen de maatschappelijke kaders en zoeken we naar een oplossing waar zowel u als uw ex-partner mee kunnen leven.

partneralimentatie innen

No cure no pay alimentatie

Alimentatie innen zonder risico zelf geld te verliezen? Zo werkt het no cure no pay principe. Het betekent dat er niet betaald hoeft te worden als het NLAI geen alimentatiebetaling kan realiseren. Deze laagdrempelige manier van incasseren maakt het voor velen aantrekkelijker om een partij in te schakelen die de alimentatie int.

Wie zijn alimentatieplichtig?

Alimentatie wordt gedefinieerd als bijdrage in levensonderhoud van de meest daadkrachtige naar de minst daadkrachtige ex-partner. In de regel bent u mogelijk alimentatieplichtig als:

  • U gehuwd bent of een samenlevingscontract heeft
  • U gescheiden bent of het samenlevingscontract heeft verbroken
  • U samen met uw (ex-)partner één of meerdere kinderen heeft

Woont u samen met uw partner, maar heeft u verder geen afspraken vast laten leggen in een samenlevingscontract? Dan bent u niet alimentatieplichtig.

Alimentatie indexering

Ieder jaar stijgt de alimentatie op 1 januari. De Minister voor Rechtsbescherming stelt de indexatie jaarlijks vast, maar deze wijzigingen worden niet altijd doorgevoerd. Daarom ontvangt u mogelijk (al langere tijd) te weinig alimentatie. Het Nationaal Loket Alimentatie Inning kan ook deze indexering voor u terugvorderen. Zelfs bij zaken die 5 jaar oud zijn.

Veelgestelde vragen over alimentatie

Wat kost het om alimentatie te innen?

Het Nationaal Loket Alimentatie Inning werkt op basis van no cure no pay. Dit betekent dat het u niets kost om de alimentatie te laten innen, wanneer er geen geld voor u wordt geïncasseerd.

In welk tijdsbestek vordert het NLAI alimentatie terug?

Heeft u langer dan zes maanden geen alimentatie ontvangen? Dan vorderen de meeste partijen niet langer terug dan deze zes maanden. Het NLAI vordert echter alle gemiste betalingen terug. Ook al heeft u 5 jaar geen alimentatie ontvangen. Het NLAI zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft.

Wat is alimentatie?

Alimentatie is een bijdrage in het onderhoud na een huwelijk of samenlevingscontract. De meest draagkrachtige ex-partner dient deze bijdrage, in de vorm van partneralimentatie, aan de minst draagkrachtige ex-partner te betalen. Het mag namelijk niet zo zijn dat de ene partner niet-zelfvoorzienend is na de scheiding. Wanneer er één of meerdere kinderen bij betrokken zijn, dan speelt kinderalimentatie ook een rol.

Is alimentatie verplicht?

Ja, alimentatie is een verplichte betaling. Tijdens het scheidingsproces kunnen jullie er echter beiden voor kiezen de alimentatie af te (laten) kopen. Er vindt dan een eenmalige betaling plaats. Dit kan voordelen hebben, namelijk dat dit eenmalige bedrag bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor de koop van een eigen woning.

Wanneer heeft u recht op kinderalimentatie?

U heeft recht op kinderalimentatie wanneer u ten tijde van het huwelijk één of meerdere kinderen heeft gekregen met uw ex-partner. De verzorgende partner ontvangt dan een bijdrage (de kinderalimentatie) om te voorzien in het levensonderhoud van jullie kind(eren). Kinderalimentatie geldt tot ten minste het 18e levensjaar van jullie kind, maar verandert daarna mogelijk in een bijdrage voor een eventuele studie.

Wanneer heeft u recht op partneralimentatie?

Partneralimentatie ontvangt u als u na de scheiding niet eenzelfde levensstandaard kunt realiseren als waarvan sprake was tijdens het huwelijk of samenlevingscontract.

Hoeveel jaar recht op alimentatie?

Hoeveel jaar u recht heeft op alimentatie wordt tijdens het scheidingsproces uitvoerig besproken. Voor partneralimentatie gelden bepaalde termijnen en voorwaarden op basis waarvan de termijn wordt bepaald. Voor kinderalimentatie geldt minimaal het 18e levensjaar van het kind. Daarna volgt een betalingsplicht om te voorzien in bijvoorbeeld een studie. Alles wordt tijdens jullie scheiding vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.