Deurwaarder Heerenveen

AGIN Pranger levert maatwerk.

Dien eenvoudig online uw zaak in en onze gerechtsdeurwaarders gaan vandaag nog voor u aan de slag.

Heeft u te maken met een debiteur die na verschillende aanmaningen niet tot betaling overgaat? Schakel de ervaren gerechtsdeurwaarders van AGIN Pranger uit Heerenveen in! Onze deurwaarders beschikken over vele jaren ervaring, werken zeer efficiënt en met oog voor alle betrokkenen. We stellen in overleg een haalbare incassostrategie op waarin de kosten voor alle partijen zo laag mogelijk worden gehouden. Dien via onderstaande button uw zaak online in of neem telefonisch contact op met een van onze specialisten in Heerenveen. We gaan graag voor u aan de slag!

Zaak Indienen 055 588 9833

Het gerechtelijke traject via de gerechtsdeurwaarder

Als de debiteur niet wil betalen, dan kan de gerechtsdeurwaarder een gerechtelijk traject starten. We leggen u graag uit hoe dit verloopt.

Stap 1: dagvaarding

Als de gerechtsdeurwaarder een gerechtelijk traject start, dan roept hij met een dagvaarding de debiteur op om naar de rechter te komen. Verweert de debiteur zich niet tegen de dagvaarding? Dan spreekt de rechter een toewijzend vonnis uit. Als de debiteur in verweer gaat tegen de uitspraak, dan gaan onze juristen het verweer behandelen. De rechter buigt zich dan inhoudelijk over de zaak.

Stap 2: betekening vonnis

Als de rechter zich in uw voordeel heeft uitgesproken, dan reikt de gerechtsdeurwaarder het vonnis uit aan de debiteur. Juridisch spreken we dan van het betekenen van het vonnis. Als de debiteur het vonnis heeft ontvangen, dan heeft hij nog twee dagen om te betalen. Gebeurt dit niet? Dan kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot de laatste stap: het beslag leggen op waardevolle bezittingen.

Stap 3: beslaglegging

Als de schuldenaar na het ontvangen van het vonnis niet is overgegaan tot betalen, kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op een deel van het inkomen of waardevolle bezittingen. Omdat AGIN Pranger over groot aan deurwaarder beschikt, kunnen wij ook in deze fase snel en doortastend handelen. Zo weet u altijd zeker dat u krijgt waar u recht op heeft.

Service van AGIN Pranger in Heerenveen

Als u de gerechtsdeurwaarders van AGIN Pranger in Heerenveen inschakelt, geniet u altijd de volgende voordelen:

Tijdens gehele traject een vast aanspreekpunt

24/7 mogelijkheid om online dossier in te zien

Uitgebreid netwerk van derden

U vindt ons door heel Nederland

Naast onze vestiging in Heerenveen, vindt u ons in de volgende plaatsen:

Veelgestelde vragen over gerechtsdeurwaarder AGIN Pranger in Heerenveen

Werken er uitsluitend gerechtsdeurwaarders op jullie kantoor?

Nee. Naast gerechtsdeurwaarders zijn er bijvoorbeeld ook incassospecialisten en juristen bij ons werkzaam. U kunt ons daarom ook inschakelen als incassobureau. De incassospecialisten proberen om zonder tussenkomst van een rechter een oplossing te vinden met de debiteur.

Wat is een gerechtelijk traject?

Als de debiteur niet wil betalen, kunt u via de gerechtsdeurwaarder een gerechtelijk traject starten. Hij vraagt de rechter dan om een uitspraak te doen over de zaak. Als u gelijk krijgt, geeft dit de gerechtsdeurwaarder de mogelijkheid om de debiteur te dwingen om te betalen.

Wat bedoelen jullie met ‘de kosten zo laag mogelijk houden voor alle betrokkenen’?

Als u AGIN Pranger inschakelt, weet u zeker dat wij een uitgebreid onderzoek doen, voordat we een incassostrategie opstellen. We houden rekening met de belangen van alle betrokkenen en brengen de draagkracht van de debiteur in kaart. Zo zoeken we naar een oplossing die voor iedereen haalbaar is.