Ruim 65 jaar ervaring
Persoonlijk contact
Maatwerk
Hoog resultaat

Dagvaarding

Dagvaarding door AGIN Pranger

Mocht uw debiteur niet vrijwillig betalen, dan gaan wij over tot dagvaarding.

Is een minnelijk incassotraject niet voldoende om de debiteur tot betaling over te laten gaan? Dan kunt u ervoor kiezen om tot dagvaarding over te gaan. Bij deze vervolgstap stellen onze juristen een dagvaarding op en krijgt uw debiteur een oproeping van onze deurwaarder om voor de rechter te verschijnen. De rechter doet vervolgens uitspraak over uw zaak. Ook bij een gerechtelijke procedure werkt AGIN Pranger binnen de maatschappelijke kaders om snel en goed resultaat te boeken. Weten hoe wij u kunnen helpen? Dien uw zaak online in.

Zaak Indienen

Zo werkt het dagvaarden van uw debiteur

Door uw debiteur te dagvaarden start u een gerechtelijk traject bij de rechter. Dit is dus de vervolgstap als een minnelijke incasso geen resultaat heeft geboekt. Onze juristen van de juridische afdeling voeren de gerechtelijke procedure voor u, zij zijn specialist in het opstellen van dagvaardingen.

Stap 1: opstellen van de dagvaarding

De schuldenaar is al op de hoogte van de zaak, er is immers al een minnelijk traject aan vooraf gegaan. Ondanks dat er meerdere malen is verzocht om te betalen, heeft uw debiteur dat niet gedaan. Onze juristen stellen nu een dagvaarding op waarin exact staat vermeld waar u recht op heeft en wat er aan de zaak is vooraf gegaan. Er wordt na het uitbrengen van de dagvaarding door onze gerechtsdeurwaarder een gerechtelijke procedure gestart bij de kantonrechter of de civiele rechter.

Stap 2: procedure bij de rechter

Wanneer de debiteur niet in verweer gaat, dan spreekt de rechter vaak bij verstek een toewijzend vonnis uit. Gaat de schuldenaar wel in verweer, dan helpen onze juristen u met het vervolg van de zaak. Beide partijen bepleiten hun zaak bij de rechter, waarna de rechter uitspraak doet over de zaak. Stelt de rechter u in het gelijk, dan brengt de deurwaarder de debiteur hiervan op de hoogte. Dit bezoek van de deurwaarder aan de debiteur heeft in juridische termen het vonnis “betekenen”.

 

Stap 3: nakoming vonnis afdwingen

In de meeste gevallen krijgt de debiteur een termijn van 2 dagen om aan het vonnis te voldoen. Heeft de debiteur betaald, dan sluiten wij de zaak en ontvangt u wat u toekomt. Is dit niet het geval, dan legt onze deurwaarder beslag op het vermogen van de debiteur om zo de schuld te vereffenen.  Onze kracht is dat wij alle specialisten zelf in huis hebben en geen beroep op derden hoeven te doen.

De zekerheden van AGIN Pranger

Zowel incassospecialisten als juristen en deurwaarders onder één dak

Continue inzage in uw online dossier. U bent dus 24/7 op de hoogte van uw zaak

We handelen altijd binnen de wettelijke en maatschappelijke kaders

Een gerechtelijk traject

Mocht uw debiteur niet vrijwillig tot betaling overgaan, dan is het opstellen van een dagvaarding vaak noodzakelijk. Onze juristen stellen de dagvaarding voor u op en zorgen dat de deurwaarder uw debiteur oproept om voor de rechter te verschijnen. De rechter doet dus altijd uitspraak over de zaak bij een gerechtelijke procedure, vaak gaat het om een Kantonrechter. Komt de debiteur niet opdagen, dan zal de rechter bij verstek een vonnis uitgespreken. Is er wel verweer bekend, dan zal de rechter het verweer altijd meenemen bij de behandeling van de zaak.

De kantoren van AGIN Pranger:

We voeren niet alleen opdrachten uit in en rondom de plaatsen waar we gevestigd zijn; ons werkgebied strekt zich uit door heel Noord- en Midden-Nederland. Ook in de grote steden als Amsterdam, Utrecht, Groningen en Arnhem zijn we veelvuldig actief.