Klachten

Klachtenregeling AGIN Pranger

Wanneer u een klacht heeft over ons kantoor dan kunt u contact met ons opnemen, zodat wij de klacht met u kunnen bespreken. Mocht de klacht dan niet naar uw tevredenheid zijn opgelost dan verwijzen wij u naar onze klachtenregeling . Voor het indienen van een klacht kunt u gebruik maken van het Klachtformulier .

Correspondentie

Postbus 139
9400 AC ASSEN
info@aginpranger.nl

Ambtelijke opdrachten

Postbus 189
8440 AD HEERENVEEN
lo@aginpranger.nl

Vestiging Assen

Oude Hoofdvaartsweg 1
T (0592) 390 390
F (0592) 390 385l

Vestiging Hengelo

Welbergweg  50
T (074) 249  03 60 
F (074) 429 03 61

Vestiging Heerenveen

President Kennedylaan 33a
T (0513) 626 082
F (0513) 650 511
Share by: