No Cure No Pay

No Cure No Pay

Incasseren zonder kosten risico

Heeft u vorderingen met lage hoofdsommen die u wilt laten incasseren, zonder dat dit voor u kostenrisico's met zich meebrengt? Dat kan. No cure no pay is geschikt voor vorderingen die u normaliter afboekt. Wij schrijven uw debiteuren aan en nemen zo nodig ook telefonisch contact op. Alle onze correspondentie is voor u online inzichtelijk en wordt via e-mail aan u gezonden wanneer u dat wenst. 

No Cure No Pay

€ 0,-
  • minnelijk traject
  • 24/7 dossier online
  • statusmail
NU DIT PAKKET AANVRAGEN

Minnelijk traject

24/7 dossier online 

Statusmail 

Uw debiteur ontvangt meerdere sommaties, zowel schriftelijk als telefonisch en per SMS en Acceptmail.

U krijgt 24 uur per dag, 7 dagen per week realtime inzage in uw dossier.

Van iedere statuswijziging wordt u direct via e-mail op de hoogte gebracht.

Een incassopakket met extra opties

Heeft u ook vorderingen die u niet zomaar afboekt? Voor deze vorderingen kiezen onze opdrachtgevers het vaakst voor het pakket Compleet, omdat daarmee het hoogste resultaat behaald wordt.

Compleet

maximaal € 40,-
  • minnelijk traject
  • 24/7 dossier online
  • statusmail
  • correspondentie
  • vervolgadvies
  • verhaalonderzoek
MEER INFORMATIE

Minnelijk traject 

24/7 dossier online 

Statusmail 

Correspondentie

Vervolgadvies

Verhaalsonderzoek

Uw debiteur ontvangt meerdere sommaties, zowel schriftelijk als telefonisch en per SMS en Acceptmail.

U krijgt 24 uur per dag, 7 dagen per week realtime inzage in uw dossier.

Van iedere statuswijziging wordt u direct via e-mail op de hoogte gebracht.

Correspondentie met debiteur, opdrachtgever en derden van van niet-juridische aard.

Van onze incassospecialist ontvangt u een advies over het verdere verloop van uw zaak.

Voor u brengen wij de verhaalsmogelijkheden van uw debiteur in kaart.

Wij starten vandaag al met het incasseren van uw vorderingen

Gebruik de knop hiernaast om uw opdracht in te dienen
Share by: